Yeni eklenen Travesti makalelerini ilk siz okuyun!

Konya Travesti Sağlık Girişimi Çalışmasının Sonuçları

Konya Travesti Sağlık Girişimi Çalışmasının Sonuçları

Konya’daki travesti bireyler tarafından bildirilen travesti bağlantılı ayrımcılık deneyimleri arasındaki ilişkileri inceledik.

Konya’daki yedi ilçeden işe alınan 611 kendi kendini tanımlayan trans birey ile toplum temelli katılımcı bir araştırma çalışması olan Konya Transgender Health Initiative Study’den elde edilen verileri kullandık. Tüm katılımcılar sosyodemografik özellikleri, transeksüellerle ilgili ayrımcılık deneyimlerini, azınlık streslerini ve sağlık sonuçlarını ve fiziksel sonuçları değerlendiren bir anketi tamamladılar.

Sonuçlar, travesti veya kadın escort olan, liseden daha az eğitime sahip olan, işsiz olan, yoksulluk seviyesinin altında yaşayan veya herhangi birine trans olmadığı için ayrımcılığa maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, liseden daha az eğitim almış veya yoksulluk seviyesinin altında yaşayan katılımcıların, daha yüksek düzeyde damgalanma veya içselleştirilmiş transfobi bildirme olasılıkları daha yüksekti.

Travesti bireyler tıbbi olarak yetersiz hizmet alan bir nüfus olarak tanımlandı ve ana akım araştırmalarda transseksüel sağlık sorunları genellikle göz ardı edildi. Bugüne kadar, Konya’da, çalışma bulgularının transgender kişilerin olası olmayan örneklerine genelleştirilmesine izin vermek için travesti bireylerin olasılık örnekleriyle hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Ayrımcılık 10 maddelik bir ölçekte ölçüldü. Ölçekten alınan yüksek puanlar, daha fazla ayrımcılık deneyimlerini gösterir. Verileri analiz etmek için demografik değişkenleri kontrol eden çoklu doğrusal regresyon analizi kullandık.

Sağlığın sosyal belirleyicileri ile Konya’da travesti olarak tanımlanan yetişkinler tarafından bildirilen transgender bağlantılı ayrımcılık deneyimleri arasındaki ilişkileri incelemek için kesitsel, toplum temelli bir katılımcı çalışma gerçekleştirdik. Transgender olarak tanımlanan ve Konyada yaşayan yetişkinlerden veri toplamak için web tabanlı bir anket kullandık. Anket, Ocak-Mart 2016 arasında doldurulmaya açıktı. Anket soruları, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Sağlık Çerçevesinin Sosyal Belirleyicileri ve Ulusal Transseksüel Ayrımcılık Anketi tarafından bilgilendirildi. Ölçülen değişkenler arasında demografik özellikler, mahalle faktörleri, sağlık hizmetlerine erişim, ayrımcılıkla ilgili deneyimler ve sağlık sonuçları yer aldı. Tanımlayıcı amaçlar için özet istatistikleri hesapladık ve sağlığın sosyal belirleyicileri ile transseksüelle ilgili ayrımcılık deneyimleri arasındaki ilişkileri tahmin etmek için lojistik regresyon modelleri kullandık.15 Nisan 2022 - kez görüntülendi.